ขายทีดิน 27 ไร่ น.ส.3ก ราคาไร่ละ500000(ห้าแสนบาท)

ขายทีดิน 27 ไร่ เหมาะกับการ สร้างรีสอดร์ จัดสรร

ทำเกษตร สร้างบ้าน ทีดินตั่งอยู่บนเนินเขา มองเห็นวิว

สวยมาก ลักษณะทีดิน เป็นทีราบเนินเขา ทีดินอยู่ห่าง 

จากถนนเส้น เชียงใหม่-เชียงราย 118 แค่ 50 เ

  สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

    http://www.teedinchiangmai108.com
    พูดคุยในไลน์  ไอดี  dejland

    อีเมล์   dej17419@gmail.com


                                                
                                                  
                                               
                                                                                                      

            

Visitors: 852,435