ขายไร่กาแฟ 40 ไร่ ขายไร่ละ120,000

ขายไร่กาแฟ 40 ไร่ เหมาะกับการทำไร่กาแฟ มีต้นกาแฟปลูกเต็มพื้นที ปีหนึ่งเก็บกาแฟได้ 35ตัน มีทางถนน ทีดินตั้งอยู่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128
อีเมล์ spicy218@gmail.com
      dej888999@gmail.com  เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100009134660719   
Visitors: 852,436