ขาย ไร่กาแฟ 50 ไร่ ขายไร่ละ 40,000 (ไร่ละสี่หมื่น)

  

ขายไร่กาแฟ 50 ไร่ ราคาไร่ละ 40,000 (ไร่ละ สี่หมื่นบาท) เหมาะกับการทำเกษตร สวนกาแฟ บ้านพักอาศัย ในทีดินมีลำธารไหลผ่านทั้งปี มีไฟฟ้า น้ำปะปา ถนนลาดยาง ต้นกาแฟปลูกเต็มพื้นที่ และผลไม้เช่น มะม่วง มะไฟ ลำไย ลี้นจี้ ขนุน เป็นต้น ที่ดินห่างจากตัวเมืองเช๊ยงใหม่ 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

spicy218@gmail.com , dej888999@gmail.com


  • ภาพ0309.jpg
   ขายไร่กาแฟ 50 ไร่ ราคาไร่ละ 40,000 (ไร่ละ สี่หมื่นบาท) เหมาะกับการทำเกษตร สวนกาแฟ บ้านพักอาศัย ในทีดินมีลำธารไหลผ่านทั้งปี มีไฟฟ้า น้ำปะปา ถนนลาดยาง ต้นกาแฟปลูกเต็มพื้นที่ และผลไม้...

  • ภาพถ่าย0068.jpg
   ขายไร่กาแฟ 40 ไร่ เหมาะกับการทำไร่กาแฟ มีต้นกาแฟปลูกเต็มพื้นที ปีหนึ่งเก็บกาแฟได้ 35ตัน มีทางถนน ทีดินตั้งอยู่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128อีเมล...
  • ภาพ0311.jpg
   ขายไร่กาแฟ 40 ไร่ เหมาะกับคนทีรักธรรมชาติ ชอบทำเกษตร สร้างบ้าน หรือไร่กาแฟ ปีหนึ่งเก็บกาแฟได้ 40 ตัน มีลำธารใหลผ่านในทีดินด้วย มีน้ำใสตลอดทั่งปี อาเย็นทั่งปี ทีดินติดถนนราดยาง 30...
  • ภาพ1285.jpg
   ที่ดิน 15 ไร่ ติดลำธาร ขายไร่ละ สองแสนบาท มีลำธารไหลผ่านประมาณ 100 เมตร ติดภนนคอนกรีด100เมตร มีไฟฟ้า น้ำปะปา เหมาะกับการ สร้างบ้าน ทำเกษตร อากาศเย็นทั้งปี ที่ดินตั้งอยู่ ต.เทพเสด็จ...
Visitors: 852,435