รถเก๋งอีคาร์ ราคา 38000 บาท

ีอ

 ขายรถยนต์ เก๋งอีคาร์ รถปี 2535 ราคา 38000(ห้าหมื่อนแปดพันบาท) เครืองยนต์ 1500 ซ๊ซ๊ เกียธรรมดา ไฟฟ้า ทำสีมาไหม่ๆ ขับขึ้นเขา ไปไร่ ไปนา พาสาวไปเทียว  พากิกไปทานข้านก็ดีคับ  เครืองดี  ช่วงล่างดี แอร์เย็นเย็นเจียบ ขับกลับกรุงเทพได้เรยคับ ขายตามสถาพ  เล่มทะเบียนพร้อมโอน  สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

    http://www.teedinchiangmai108.com
    พูดคุยในไลน์  ไอดี  dejland

    อีเมล์   dej17419@gmail.com    เฟส                      m

Visitors: 852,435