สีล้อแดง 250000(สองแสนห้าหมื่นบาท)

 ขายรถยนต์ สีล้อแดง รถปี 2555 ราคา 750000(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เครืองยนต์ 2500 ซ๊ซ๊ เครืองดี แอร์เย็น ช่วงล่างดี สีสวย ขับรับส่งผู้โดยสารได้เรย ใช้เงินดาว์ 250000(สองแสนแสนห้าหมื่นบาท)   สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

    http://www.teedinchiangmai108.com
    พูดคุยในไลน์  ไอดี  dejland

    อีเมล์   dej17419@gmail.com    เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100009134660719   

Visitors: 852,435