ขายสีล้อแดง อีซูซูดีแมค์ 150000(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)

 ขายรถยนต์ สีล้อแดง รถปี 2548 ราคา 650000(หกแสนห้าหมื่นบาท) เครืองยนต์ 2500 ซ๊ซ๊ เครืองดี แอร์เย็น ช่วงล่างดี สีสวย ขับรับส่งผู้โดยสารได้เรย ใช้เงินดาว์ 150000(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)   สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

    http://www.teedinchiangmai108.com
    พูดคุยในไลน์  ไอดี  dejland

    อีเมล์   dej17419@gmail.com   เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100009134660719   

Visitors: 853,405