ขายรถสีล้อแดง ดาว์ 50000 บาท

 ขายรถยนต์ สีล้อแดง ราคา 320000(สามแสนสองหมื่นบาท) เครืองยนต์ 2500 ซ๊ซ๊ เครืองดี แอร์เย็น ช่วงล่างดี สีสวย ขับรับส่งผู้โดยสารได้เรย ใช้เงินดาว์ 50000(ห้าหมื่นบาท)           สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128
    http://www.teedinchiangmai108.com
    พูดคุยในไลน์  ไอดี  dejland

    อีเมล์   dej17419@gmail.com    เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100009134660719   

Visitors: 852,435