ขายทีดิน 7 ไร่ โฉนด ราคา ตารางวาละ 3500

 ขายทีดิน 7 ไร่ 65 ตารางวา ราคาตารางวาละ 3500(สามพันห้าร้อยบาท) หรื่อซื้อยกแปรง 7 ล้านบาท ถมแล้ว สร้างบ้านได้เรย เหมาะกับการสร้างโรงงาน ทำบ้านจัดสรรค์ ทีอยู่อาศัย ทำเกษตร ทีดินอยู่ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 13 กิโลเมตร มีไฟฟ้า น้ำปะปา โทรศัพย์   สนใจติดต่อ   จิระเดช   0899502128                                          ไอดีลาย dejland                                                   อีเมล์ dej17419@gmail.com                เว็บไซต์ http://www.teedinchiangmai108.com                                                                                                                                  เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100009134660719   

      
Visitors: 852,437