ขายทีดิน 8 ไร่ ขาย ไร่ละ 1 แสนบาท

ขายทีดิน 8 ไร่ ราคา ไร่ละ 1 แสนบาท เหมาะกับการสร้างบ้าน ทำเกษตร  ลักณะทีดิน เป็นทีเนินเขาเล็กๆ ห่างจากถนนราดยาง 100 เมตร อยู่ไกล้แหล่งท้องเทียว ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 37 กิโลเมตร ทีดินตั่งอยู่ ตำบลห้วยแก้ว อำแม่ออน จ.เชียงใหม่ เอกสาร์สิทธิ์ครอบครอง                                     สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

    http://www.teedinchiangmai108.com

    พูดคุยในไลน์  ไอดี dejland                       อีเมล์   dej17419@gmail.com                                   เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100009134660719   
Visitors: 852,435