สวนลำไย 30 ไร่ แบ่งขาย ไร่ละ 150000(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

สวนลำไย 30 ไร่ แบ่งขาย ไร่ละ 150000(หนึ่งแสนshkหมื่นบาท)ทีดินเป็นสวนลำไย สวนมะม้วง สวนไผ่บ้างสวน ทีดินเหมาะกับการทำเกษตร อยู่อาศัย  ทีดินติดกับลำธารธรรมชาติ   ถนนราดยาง ไฟฟ้า น้ำปะปา ไกล้แหล่งชุมชน ห่างจากน้ำพุร้อนสันกำแพง 4 กิโลเมตร ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 35 กิโลเมตร 


    สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

                                            http://www.teedinchiangmai108.com

                                               พูดคุยในไลน์  ไอดี  d98000
    

                                                อี เมล์   dej17419@gmail.com  


Visitors: 852,436