ทีดินติดลำธาร 6 ไร่ ราคา ไร่ละ 750000 (เจ็ดแสนห้าหมืนบาท)

ขายทีดิน 6 ไร่ ติดลำธาร เหมาะกับการ สร้างบ้านพัก

ทำรีสอทร์ ทำเกษตร ลักษณะทีดิน เป็นนาขั่นปันได ทีดินติดลำธาร 150 เมตร ติดถนนลาดยาง 200 เมตร
ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 34 กิโลเมตร ทีดินตั่งอยู่  ต.ห้ายแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่                  สนใจติดต่อ จิระเดช ใจก๋า  โทร 0899502128  หรือ 0822999842   อีเมล์ spicy218 @gmail.com
Visitors: 852,435