ขายทีดิน 7 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000   (แสนห้าหมื่น)

ขายทีนา พร้อมสวน ลักษณะทีดิน เป็นเนินเขาเล็กๆ

เหมาะกับการ ทำเกษตร สร้างบ้าน ทีดินอยู่ห่างจาก

ทีว่าการอำเภอแม่ออน 5 กิโลเมตร มีทางเข้า-ออก สนใจติดต่อ จิระเดช 0899502128

    http://www.teedinchiangmai108.com

    พูดคุยในไลน์  ไอดี  dejland
   อีเมล์   dej17419@gmail.com  เฟสบุค์https://www.facebook.com/profile.php?      id=100   
Visitors: 852,436