ขายสวนลำไย 30 ไร่ แบ่งขาย ราคาไร่ละ 150000(หนึ่งห้าหมื่นบาท)

ขายสวนลำไย 30 ไร่ แบ่งขาย ราคาไร่ละ 150000(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) มีไฟฟ้า น้ำปะปา แหล่งชุมชน เหมาะกับการ สร้างบ้าน  ทำเกษตร ทีดินตั้งอยู่ที  หมู่ที 4 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 สนใจติดต่อ   จิระเดช   0899502128   พูดคุยกันได้ ไอดีไลน์  dejland

                     มนัสนันท์   0822999842   พูดคุยกันได้ ไอดีไลน์  icydee

 อีเมล์        spicy218@gmail.com   

                                                                                                                                      Teedinn8@gmail.com                                                            

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008166366068

        

    ไร่ละ 120,000 บาท

 

 
Visitors: 852,435